SEA Bridge จัดกิจกรรมปลุกปั้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการระดับภูมิภาคในผู้นำนักศึกษาจาก 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน 4 ประเทศ

SEA Bridge จัดกิจกรรมปลุกปั้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการระดับภูมิภาคในผู้นำนักศึกษาจาก 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน 4 ประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 SEA Bridge องค์กรผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการขยายตลาดต่างประเทศ ได้จัดงาน "The Startup Mindset for University Students and Youth Leaders" ขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 ชีวิต จาก 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงมีผู้เข้าร่วมจาก 4 ประเทศ (ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม และบังกลาเทศ) ถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจของ SEA Bridge ที่มุ่งมั่นปลูกฝังทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม The Startup Mindset for University Students and Youth Leaders เป็นการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมหลัก เช่น mini-hackathon ที่นักศึกษาได้นำเสนอไอเดียทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน, การบรรยายพิเศษจาก คุณ แคสเปอร์ เสริมสุขสัน ผู้ก่อตั้ง SEA Bridge และผู้เขียนหนังสือ "The Startup Mindset" รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากกลุ่มเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัท หรือ “SEA Bridge Talent trainees” เพื่อมุ่งเน้นในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้นำเยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการและการเข้าถึงตลาดภูมิภาคอย่างแท้จริง

การบรรยายหลักจากคุณ แคสเปอร์ เสริมสุขสัน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีความคิดแบบผู้ประกอบการ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะทำความฝันในช่วงมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นจริง อย่างการได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับคุณ Warren Buffett หนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในโลก เรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาให้กล้าเผชิญกับอุปสรรค คว้าโอกาสที่มีและยึดมั่นในความตั้งใจไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใด

ลำดับถัดมา ผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการ SEA Bridge Talent ทั้ง 4 คนได้ได้เล่าประสบการณ์การทำงานของตนตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการกับ SEA Bridge และแบ่งปันข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงอย่างมืออาชีพร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปิดท้ายด้วยการแข่งขัน mini-hackathon โดยผู้เข้าร่วมได้นำเสนอความคิดริเริ่มทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในภูมิภาค สะท้อนถึงความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ, การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของสมาชิกทั้ง 4 ทีมได้อย่างยอดเยี่ยม นำไปสู่การคิดค้นไอเดียธุรกิจที่ทั้งน่าสนใจและสร้างสรรค์ 

หลังจากการนำเสนอของทั้งสี่ทีมเสร็จสิ้น คุณแคสเปอร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ผมทั้งมีความสุขและสนุกกับทุกกิจกรรมในวันนี้มาก ภูมิใจที่ได้เห็นการวางแผนและผลงานการจัดงานที่น่าทึ่งจากทีม SEA Bridge Talent เอง ได้รับฟังการนำเสนอและเล็งเห็นถึงศักยภาพของน้องๆ ผู้เข้าร่วมงานที่นำเสนอทั้ง 30 คน ผมตั้งใจจะนำไอเดียเหล่านี้ไปต่อยอด ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ และยินดีเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนี้ร่วมกัน"

งานนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) มาร่วมสังเกตการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้จากคนเก่งและเยาวชนรุ่นใหม่ กิจกรรมวันนี้สนุกสนานและน่าประทับใจมาก ทางเราพร้อมจะสนับสนุนทุกด้านเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาและเยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เช่นกัน” 

กิจกรรม The Startup Mindset for University Students and Youth Leaders ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาจากสาขาที่หลากหลาย เช่น เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ประกันภัย โดยมีตัวแทนผู้นำนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ และ EU Business School 

สุดท้ายนี้ ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทุกคนยังได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการฝึกอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะจัดขึ้นโดย SEA Bridge ตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน 'Talent of the SEA Summit 2024' งานที่รวมผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทั่วอาเซียนกว่า 200 คนเพื่อแสดงศักยภาพ นำเสนอและกำหนดทิศทางของอนาคตภูมิภาคที่พวกเขาฝันเห็นอีกด้วย

[English]

SEA Bridge organized an event to foster entrepreneurial skills among student leaders from 12 top universities across 4 countries on January 21, 2024.

As a leading organization in consulting and aiding entrepreneurs in international market expansion, SEA Bridge successfully held "The Startup Mindset for University Students and Youth Leaders," attended by over 30 students from Thailand's top universities, including participants from four countries (Thailand, Myanmar, Vietnam, and Bangladesh).

This marks a significant step in SEA Bridge's mission to instill entrepreneurial skills in Southeast Asia's youth at the Sasin School of Management, Chulalongkorn University. The event gathered innovative young minds, featuring activities such as a mini-hackathon where students presented ASEAN business ideas, a keynote from Casper Sermsuksan, SEA Bridge's founder and author of "The Startup Mindset," and experience sharing by young leaders or "SEA Bridge Talent trainees," aiming to expose students and youth leaders to real entrepreneurial experiences and regional market access.

Casper Sermsuksan emphasized the importance of an entrepreneurial mindset, experience, and determination to realize university dreams, inspiring students to overcome obstacles and seize opportunities. The event concluded with a mini-hackathon, reflecting the diversity in ethnicity, education, and culture, promoting the exchange of different perspectives and innovative business ideas among the participants.

Casper Sermsuksan expressed pride and enjoyment in the day's activities and the potential of the participants' ideas, intending to foster international cooperation and inviting interested youths to join the mission. The event also received praise from Sirikanya Prasertyo, Director of the International Cooperation Office at the International Institute for Trade and Development (ITD), who expressed readiness to support and provide opportunities for students and youth to fully demonstrate their potential.

The Startup Mindset for University Students and Youth Leaders event is a starting point for building a network among students from diverse fields, offering participants the chance to join SEA Bridge's year-long entrepreneurial training program and prepare for the 'Talent of the SEA Summit 2024,' showcasing the potential of over 200 university student leaders from across ASEAN.

Contact Information:

กษมา หิรัณยรัชต์ (แก้ม)

Email: team@seabridge.space

Website: seabridge.space

LinkedIn: SEA Bridge Talent, SEA Bridge

Facebook: SEA Bridge, Casper Sermsuksan

Links:

ไฟล์รูปภาพ link

โลโก้ SEA Bridge: link

Exploring the Latest in Our Blog

Related Insights

Designing and implementing online stores or e-commerce platforms that are secure, easy to navigate, and visually appealing.